Ubezpieczenia budowlano-montażowe - GBU Global łódź
GLOBAL

Ubezpieczenia procesu inwestycyjnego w budownictwie

Przedsięwzięcie budowlane i uczestniczenie w nim wielu podmiotów wykonywujących specyficzne zadania rodzi konieczność zapewnienia odpowiednich warunków ochrony ubezpieczeniowej.

Naszym Klientom będącym inwestorami, głównymi wykonawcami, podwykonawcami oferujemy opracowanie warunków ubezpieczenia ryzyk budowlanych lub montażowych według standardu monachijskiego (polisa CAR/EAR oparta na systemie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk). Obejmują one swoim zakresem prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy i mogą być dodatkowo rozszerzone min o odpowiedzialność cywilną oraz dodatkowe zapisy odpowiadające specyfice konkretnej inwestycji budowlanej lub montażowej.

Dla Klientów, którzy prowadzą wiele inwestycji proponujemy ułatwienie procesu zarządzania ubezpieczeniami robót budowlano-montażowych poprzez przygotowanie umów ubezpieczenia obejmujących wszystkie kontrakty inwestycyjne trwające w okresie obowiązywania tych umów
i spełniające określone założenia.

Niezależnie od rozszerzenia ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych opracowujemy również warunki ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej inwestora lub wykonawcy.

Dla naszych Klientów oferujemy ochronę ubezpieczeniową dla inwestycji związanych z Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi.

Jako uzupełnienie oferty zabezpieczenia procesu inwestycyjnego oferujemy również współpracę
w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych zabezpieczających poszczególne etapy budowy lub montażu (gwarancja wadialna, gwarancja należytego wykonania umowy, gwarancja usunięcia wad i usterek). Podobnie jak w zakresie ubezpieczeń budowlano-montażowych oferujemy możliwość przygotowania umów okresowych z określonymi limitami w ramach, których Klient będzie mógł otrzymać poszczególne rodzaje gwarancji.Ta strona używa plików cookie. Są one wykorzystywane w celu gromadzenia danych statystycznych o odwiedzinach użytkowników oraz do celów marketingowych.
Dane analityczne są przez nas zbierane w sposób anonimowy. Możesz zablokować pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki - dowiedz się więcej
w Polityka prywatności oraz kto jest Administratorem danych.