Ubezpieczenia dla firm - Odpowiedzialność Cywilna Łódź
GLOBAL

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Zarówno prowadzenie działalności jak i posiadanie mienia wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkód osobom trzecim (zarówno osobowych jak i rzeczowych).

Wysokość roszczeń z tego tytułu może stanowić istotne obciążenie finansowe. Obserwowana od kilku lat rosnąca świadomość prawna powoduje, iż składanie takich roszczeń jest coraz częstsze,
a wnioskowane kwoty coraz wyższe.

Dla naszych Klientów przygotowujemy programy ubezpieczeniowe uwzględniające pokrycie szkód związanych z całym spektrum prowadzonej działalności i obejmujące:

  • - odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego,
  • - odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
  • - odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu,
  • - odpowiedzialność za czyste straty finansowe.

Przygotowanie oferty poprzedzamy szczegółową analizą prowadzonej przez Klienta działalności, której celem jest zdefiniowanie potencjalnych zagrożeń i ich zabezpieczenie poprzez wprowadzenie niestandardowych zapisów w warunkach ochrony oferowanych przez Ubezpieczycieli.

Zgodnie z potrzebami naszych Klientów proponujemy możliwość zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności zawodowych wymagających stosownych uprawnień ( min architekta, projektanta, osób wykonywujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie).

Za naszym pośrednictwem członkowie władz spółek kapitałowych mogą zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu zapewniające ochronę w związku ze szkodami wyrządzonymi spółce lub osobom trzecim.

Częścią programu może być ochrona oparta na wynegocjowanym dla naszych Klientów programie ubezpieczeniowym Ampułka.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji, jak również zawarcia interesującego Państwa ubezpieczenia prosimy o wypełnienie formularz kontaktowy i wysłanie go na adres e-mail:biuro@gbuglobal.com.pl lub o kontakt telefoniczny z naszym biurem (42) 636 86 17.Ta strona używa plików cookie. Są one wykorzystywane w celu gromadzenia danych statystycznych o odwiedzinach użytkowników oraz do celów marketingowych.
Dane analityczne są przez nas zbierane w sposób anonimowy. Możesz zablokować pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki - dowiedz się więcej
w Polityka prywatności oraz kto jest Administratorem danych.