GLOBAL

Referencje

O nas :
 
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty – Łódź S.A.
„( ..) Zaangażowanie brokerów GBU GLOBAL Sp. z o.o. oraz ich umiejętności w opracowaniu programów ubezpieczeniowych, a w szczególności programów ubezpieczenia robót
budowlano–montażowych utwierdzają nas, że z GBU GLOBAL Sp. z o.o. warto współpracować (...)”
 
Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A.
„Pragniemy podziękować Grupie Brokerów Ubezpieczeniowych GBU GLOBAL Sp. z o.o. za wkład wniesiony w opracowanie, wdrożenie oraz administrowanie programami ubezpieczeń majątkowych, finansowych, floty pojazdów oraz robót budowlano – montażowych. GBU GLOBAL Sp. z o.o. także opracowała i wdrożyła program ubezpieczeń rodzinnych dla naszych pracowników.
Profesjonalizm wykazywany w obsłudze naszego Przedsiębiorstwa pozwala nam polecić Grupę Brokerów Ubezpieczeniowych GBU GLOBAL Sp. z o.o. jako godnego zaufania niezawodnego partnera we wszystkich kwestiach związanych z ubezpieczeniami”
 
Usługi Wnętrzarskie Utrzymanie Zieleńców Zbigniew Gierańczyk ZPCh
„(...) GBU GLOBAL Sp. z o.o. wykazuje dużą wiedzę na temat ubezpieczeń, znajomość rynku ubezpieczeniowego, co zostało potwierdzone przez opracowanie programów ubezpieczeń uwzględniających specyfikę działalności naszej Firmy będącej zakładem pracy chronionej.(...)”
 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w GE POWER CONTROLS S.A. ,
NSZZ „METALOWCY” GE POWER CONTROLS S.A.
„ Pragniemy serdecznie podziękować GBU GLOBAL Sp. z o.o. za opracowanie i wdrożenie programów ubezpieczeniowych dla pracowników naszej firmy. Programy zostały tak skonstruowane, aby każdy pracownik miał możliwość wyboru odpowiadającego jego potrzebom zabezpieczenia dla siebie jak
i członków rodziny. Programy zawierają wiele nowoczesnych rozwiązań. Do ubezpieczenia został włączony program, którego celem jest zabezpieczenie emerytalne pracowników.(..)”.
 
Zespól Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
„(...) GBU GLOBAL Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą i doradztwem w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. (..) Prowadzone przez GBU GLOBAL Sp. z o.o. działania potwierdzają doświadczenie w zakresie doradztwa dla szpitali(..).”
 
Narodowy Fundusz Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi
„(...) Brokerzy GBU GLOBAL Sp. z o.o. prezentują wysoki poziom wiedzy z dziedziny, ekonomii, prawa
i ubezpieczeń, co pozwala w praktyce na wypracowanie ekonomicznego programu ubezpieczeniowego Oddziału, trafną ocenę ryzyka i dokonanie właściwego wyboru ubezpieczyciela(...)”
 
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
„(...) Ścisła współpraca z naszym środowiskiem lekarskim, poznanie problemów tego środowiska przez GBU GLOBAL Sp. z o.o. doprowadziła do opracowania i wdrożenia Programu Ubezpieczenia Środowiska Medycznego „Pigułka”
(…) Usługi świadczone przez GBU GLOBAL Sp. z o.o. wskazują na wysoki profesjonalizm i głęboką wiedzę pracowników naszego brokera ubezpieczeniowego(...)”
 


Ta strona używa plików cookie. Są one wykorzystywane w celu gromadzenia danych statystycznych o odwiedzinach użytkowników oraz do celów marketingowych.
Dane analityczne są przez nas zbierane w sposób anonimowy. Możesz zablokować pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki - dowiedz się więcej
w Polityka prywatności oraz kto jest Administratorem danych.