Program Pigułka - GBU Global Łódź
GLOBAL

Program Pigułka

Program „pigułka” skierowany jest do lekarzy zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi. Aby zapewnić jak najlepszą ochronę ubezpieczeniową odpowiadającą oczekiwaniom lekarzy wraz z Okręgową Izbą Lekarską rekomendujemy możliwość skorzystania z oferty dwóch Ubezpieczycieli, która umożliwia zawieranie ubezpieczeń z początkiem odpowiedzialności od 1 stycznia 2016 roku.

W ramach wspomnianych ofert oferujemy możliwość zawierania na preferencyjnych warunkach umów ubezpieczeń w następujących układach:

Oferta PZU S.A.Oferta STU Ergo Hestia
Obowiązkowe ubezpieczenie OCObowiązkowe ubezpieczenie OC
Dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu lekarzaDobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza
Dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mieniaDobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
Ubezpieczenia majątkowe mienia wykorzystywanego do działalności leczniczejUbezpieczenie ochrony prawnej
Ubezpieczenie ekspozycji HIV/WZW
Ubezpieczenie asysty prawnej

W zależności od warunków zaproponowanych przez rekomendowanych Ubezpieczycieli możliwe jest zawarcie odrębnych umów wchodzących w skład ich ofert bądź wykupienie przynajmniej jednego produktu bazowego. Należy podkreślić, iż ubezpieczenia oferowane przez naszą firmę umożliwiają podwyższenie sumy gwarancyjnej na zdarzenie w ramach ubezpieczenia obowiązkowego lub zawarcie ubezpieczenia dobrowolnego (w tym nadwyżkowego) z sumą gwarancyjną do wysokości 4 000 000 zł.

Ponadto obydwie rekomendowane oferty w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego Ponadto obydwie rekomendowane oferty w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego zakładają zrzeczenie się przez Ubezpieczyciela prawa do regresu w przypadku szkód wyrządzonych w następstwie rażącego niedbalstwa. Współpraca naszej firmy z wszystkimi Ubezpieczycielami oferującymi produkty dla środowiska medycznego umożliwia nam również przygotowywanie ofert w odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowanie naszych Klientów.

JAK ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE

W celu uzyskania wyczerpujących informacji, jak również zawarcia interesującego Państwa ubezpieczenia prosimy o wypełnienie formularz kontaktowy i wysłanie go na adres e-mail:biuro@gbuglobal.com.pl lub o kontakt telefonicznyz:

Janina Janecka
Tel: 607 621 100
janina_janecka@gbuglobal.com.pl

Marcin Sobieski
Tel: 500 54 40 83
marcin_sobieski@gbuglobal.com.pl

Biuro:
Tel: 42 636 86 17
e-mail: biuro@gbuglobal.com.plTa strona używa plików cookie. Są one wykorzystywane w celu gromadzenia danych statystycznych o odwiedzinach użytkowników oraz do celów marketingowych.
Dane analityczne są przez nas zbierane w sposób anonimowy. Możesz zablokować pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki - dowiedz się więcej
w Polityka prywatności oraz kto jest Administratorem danych.